Hoe je opstal laten verzekeren middels een opstalverzekering?

De opstalverzekering is een verzekering die specifiek in het leven werd geroepen om mogelijke schade aan de opstal van je woning in te kunnen dekken. Voor iedereen die er tijdens zijn of haar leven voor kiest om vastgoed te kopen geldt ongetwijfeld dat meteen duidelijk zal worden dat de constructie van het pand al een meer dan significante waarde vertegenwoordigt. Je opstal laten verzekeren is dan ook (ondanks het ontbreken van een wettelijke verplichting) beslist geen overbodige luxe. Sluit je een dergelijke verzekering niet af en gebeurt er op een bepaald moment iets met de opstal van je woning? Dan zal je de kosten die daarmee gepaard gaan zelf moeten ophoesten.

Hoe werkt een opstalverzekering in de praktijk?

De opstalverzekering is zoals de naam je al aangeeft een verzekering die zich richt op het verzekeren van mogelijke schade aan de opstal. Voor de woning geldt dat we een onderscheid maken tussen twee verschillende soorten onderdelen. Het gaat daarbij om:

  1. De inboedel (de loszittende zaken in je woning);
  2. De opstal (alles wat vast zit aan de constructie van het pand);

Opstalverzekeringen zijn verzekeringen die specifiek in het leven zijn geroepen voor het verzekeren van de waarde waar de opstal over beschikt. Er is echter geen sprake van één, maar wel van twee verschillende soorten verzekeringen. Hier vertellen we je verder op deze pagina meer over. Het is finaal de zogenaamde herbouwwaarde die je gaat laten verzekeren die ervoor moet zorgen dat je bij een bepaald schadegeval kan rekenen op een afdoende uitbetaling vanuit de verzekeraar.

Af te sluiten in twee verschillende vormen

Voor de opstalverzekering geldt dat het eigenlijk een verzamelnaam is voor twee verschillende soorten verzekeringen die afgesloten kunnen worden voor de opstal van je woning. We maken wat dit betreft dan ook een onderscheid tussen enerzijds de extra uitgebreide en anderzijds de allriskverzekeringen. Voor beide opties geldt dat ze potentieel interessant kunnen zijn. Dit gezegd hebbende heeft de allrisk één zeer belangrijke extra dekking die het overwegen waard kan zijn. In ieder geval, wanneer je meer wenst te ontdekken over deze twee opties kan dat hieronder!

De extra uitgebreide opstalverzekering

De eerste opstalverzekering waar je voor kan kiezen is de extra uitgebreide polis. Het gaat hierbij om een verzekeringspolis waarbij sprake is van een aantal verschillende dekkingen, meer bepaald:

  • Brandschade;
  • Waterschade;
  • Schade door bliksem;
  • Stormschade;
  • Hagelschade;
  • Schade door hak- en breekwerk;

Voor deze opstalverzekering geldt dat ze in het merendeel van de gevallen ruim voldoende is voor de meeste mensen. Het afsluiten van de allrisk gebeurt dan ook in het merendeel van de gevallen niet tenzij je echt wil kunnen rekenen op een optimale dekking zodat bijvoorbeeld ook de schade die je zelf kan veroorzaken aan je opstal kan worden gedekt. De allrisk maakt dat mogelijk, maar je moet wel rekening houden met een flinke meerprijs voor deze dekking.

De allrisk opstalverzekering

De meest uitgebreide van de twee opstalverzekeringen is dus duidelijk de allrisk. Voor het merendeel van de mensen geldt dat zij vermoeden dat ze niet snel zelf schade zullen veroorzaken aan de opstal van hun vastgoed. Toch valt dit nooit uit te sluiten. In de praktijk komen dergelijke schadegevallen namelijk wel degelijk behoorlijk frequent voor. Dit gezegd hebbende is het zo dat je, je niet blind mag staren op de naam allrisk. Er zijn immers wel degelijk nog aanvullende dekkingen op de markt terug te vinden die nog andere schadegevallen vergoeden die niet standaard worden gedekt.

Een voorbeeld van bovenstaande is de zogenaamde glasverzekering. Gaat er een bal door de ruit van je woning? Dan is dat schadegeval niet standaard vergoed. Dit geldt ook voor de allriskverzekering. Wil je graag dat je ook in een dergelijke situatie de verzekeraar kan inschakelen? Dat kan, maar dan zal je daarvoor nog een aparte glasverzekering moeten afsluiten.

Hoe wordt de premie bepaald van de opstalverzekering?

De premie die je moet betalen voor je opstalverzekering wordt bepaald en beïnvloed door tal van verschillende factoren. In eerste instantie is er natuurlijk het type verzekering waarvoor je kiest. Voor het extra uitgebreide exemplaar geldt dat je kan rekenen op een vrij bescheiden prijskaartje. Voor de allriskverzekering geldt dat de kosten aanzienlijk hoger kunnen oplopen. Dit is echter niet alles. Hou er bijvoorbeeld ook rekening mee dat de plaats waar je bent gevestigd een niet onbelangrijke rol speelt. Dat geldt overigens ook voor de zogenaamde herbouwwaarde die je laat verzekeren. Hoe hoger de ingedekte herbouwwaarde is gelegen, des te hoger de kosten zullen uitvallen. Dat is ook logisch. In ieder geval loont het de moeite om de premies van de verschillende opstalverzekeringen op de markt bij diverse verzekeraars even ten opzichte van elkaar af te wegen. Op die manier zou je namelijk zomaar zowel op korte als op lange termijn een mooie besparing kunnen realiseren.

Kan je besparen op deze belangrijke verzekering of niet?

De opstalverzekering is geen verplicht af te sluiten verzekering. Dat gezegd hebbende wordt het toch zeer warm aanbevolen om deze verzekering toch af te sluiten. Enkel en alleen op die manier kan er namelijk voor worden gezorgd dat je voorkomt dat je financiële situatie het slachtoffer wordt van bijvoorbeeld een verschrikkelijk ramp die de opstal van je woning significante schade toebrengt. Het afsluiten van deze verzekering is dus warm aan te bevelen. Het merendeel van de mensen doen dit ook wat ervoor zorgt dat ze op zoek willen gaan naar manieren om de prijs van deze verzekering te kunnen drukken. Dat kan je het beste doen door ze gecombineerd af te sluiten met andere verzekeringen die je mogelijks voor jouw woning gaat afsluiten. Denk wat dit betreft aan:

  1. De inboedelverzekering;
  2. De aansprakelijkheidsverzekering;

Net zoals geldt voor de opstalverzekering geldt ook voor de hierboven aangehaalde twee verzekeringen dat ze eigenlijk onmisbaar zijn. Wil je jouw financiële situatie op de meest optimale wijze kunnen beschermen tegen mogelijke schadelijke of desastreuze invloeden van buitenaf? Dan zal je tot de conclusie komen dat deze verzekeringen maar beter ook afgesloten kunnen worden. Door ze op te nemen in één pakket samen met de opstalverzekering zal je tot de conclusie komen dat er een meer dan significante besparing of kwantumkorting op kan worden gerealiseerd.